Banner

ÕPPIJATE VASTUVÕTT ÜKSIKAINE- JA EKSTERNÕPPESSE (kab 101): 24.-27. august kell 12.00-14.00. Alates 2. septembrist: Esmaspäeviti kell 17.00-19.00 Teisipäeviti kell 17.00-19.00 Kolmapäeviti kell 9.00-11.00 Neljapäeviti kell 9.00-11.00 Küsimuste korral palun pöörduda meiliaadressil katrin@tg.edu.ee

Loe lähemalt

Lastetoa küsitlus

Soovides pakkuda tuge lastega õppijatele, kuulutame välja lastetoa lahtiolekuaegade küsitluse. Küsimustik on avatud kuni 31.01, laekunud tulemuste põhjal täiendame lastetoa lahtiolekuaegasid. Lisainfot teenuse kohta leiate SIIT Vastamiseks avage järgmine link: https://bit.ly/2FJ54UX

Loe lähemalt

Täiskasvanu õpioskuste taaskäivitamine uute õpetamismeetodite abil (nr 2018-1-LV01_Ka201-046972) Projekt kestvus:  01.10.2018.– 31.10.2019 Partnerid:  Jelgava Regiooni Kaugõppekool (Läti – koordinaator) “Futuro Digitale” (Itaalia) Tallinna Taiskasvanute Gumnaasium (Eesti) KOKKUVÕTE Projekti eesmärk oli ehitada kolmest IKT kogemustega haridusasutusest (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium,, “Futuro Digitale”) koosnev tugev üleeuroopaline võrgustik, mis võimaldab täiskasvanutel käia koolis, et õppida, välja töötada ja vahetada kaugõppimiseks […]

Loe lähemalt

ANDMEKAITSETINGIMUSED

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest. Tallinna Linna andmekaitsetingimused on leitavad järgmiselt lingilt (Tallinna linnapea käskkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17, https://www.tallinn.ee/est/Andmekaitsetingimused) Töötleme Teie isikuandmeid (nt ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt: avaliku ülesande täitmisel, juriidilise kohustuse täitmisel, teiega sõlmitud lepingu täitmisel. Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, […]

Loe lähemalt

Avatud veebikursus “Maa kui süsteem”

Omanda teadmisi meid ümbritsevast eluta keskkonnast! Avatud veebikursus “Maa kui süsteem” on avatud registreerumiseks: http://bit.ly/2oGMCnJ. Täpsemad juhised kursusega liitumiseks tulevad ankeedi täitjatele märtsi lõpupoole meilitsi.

Loe lähemalt

Avatud veebikursus “Kunst ja visuaalkultuur 20.-21. sajandil”

Avasta enda jaoks moodne kunst! Avatud tasuta veebikursus algab 5. märtsil, osaleda võivad kõik huvilised ka väljastpoolt meie kooli! Kursuse temaatika vastab riikliku õppekava kunstiajaloo II kursusele. Registreeru kursusele http://bit.ly/2ESOFf7                             Plakati autor Paul Abiline

Loe lähemalt

Eksam.ee

On meie matemaatikaõpetaja Tanel Kuklase eestvedamisel koostatud veebileht, mille peamiseks eesmärgiks on aidata matemaatika riigieksamiks ettevalmistuvaid õppijaid. Süsteemi tuuma moodustavad eelnevate aastate eksamite ülesanded koos lahenduste, selgituste ja põhjalike kommentaaridega. Lisaks on klasside ja teemade kaupa süstematiseeritud teooria koos näidetega. Riigieksamite lähteülesannete autoriõigused kuuluvad SA Inove-le. Meeldivat kasutamist! Eksam.ee      

Loe lähemalt

Teisel ringil targaks 2 (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium)

Teisel ringil targaks  2 Sihtasutus Innove taotlusvooru 1.6.1 “ATV2 Keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse” projekti „Teisel ringil targaks 2“ nr 2014-2020.1.06.18-0111 eesmärgiks on õpilasarvu tõus 5% ja edasijõudvuse parendamine 5% võrra. Selleks viiakse läbi meediakampaania nii riigikeelt kõnelevate kui ka mitte kõnelevate elanike seas, alustatakse koostööd Tallinna ja Harju maakonna suurimate tööandjatega, laiendatakse e-õppe võimalusi. Edasijõudvuse parendamiseks viiakse läbi täiendkursusi, rakendatakse […]

Loe lähemalt