Teenused

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ruumide
kasutusse andmise tunnihinnad ja kursuste õppetasud

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ruumide kasutusse andmise ühe tunni (60 minutit) hinnad:

aula kasutamine38 €
võimla kasutaminehind selgumisel
võimla kasutamine õpilaste spordiklubidelehind selgumisel
auditooriumi kasutamine16 €
klassiruumi kasutamine12 €
arvutiklassi kasutamine15 €