Teenused

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ruumide
kasutusse andmise tunnihinnad

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ruumide kasutusse andmise ühe tunni (60 minutit) hinnad:

aula kasutamine45 €
auditooriumi kasutamine20 €
klassiruumi kasutamine15 €
arvutiklassi kasutamine35 €