ANDMEKAITSETINGIMUSED

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest.

Tallinna Linna andmekaitsetingimused on leitavad järgmiselt lingilt (Tallinna linnapea käskkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17, https://www.tallinn.ee/est/Andmekaitsetingimused)

Töötleme Teie isikuandmeid (nt ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

  • avaliku ülesande täitmisel,
  • juriidilise kohustuse täitmisel,
  • teiega sõlmitud lepingu täitmisel.

Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt selleks nõusoleku ning nimetame töödeldavad isikuandmed. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me Teie isikuandmeid ei töötle. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb esitada avaldus e-posti aadressil kool@tg.edu.ee.

Järgnevalt lingilt leiate isikuandmete töötlemise nõusoleku vormi LINK

Nõusolekut vajame:

  • Õppija nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites. Eesmärgiks koolielu kajastamine, informeerimine ja kooli ajaloo jäädvustamine;
  • Alaealise õppija puhul tema vanema või hooldusõigusega isiku telefoninumbrit kooliga seotud info edastamiseks.

Kool ei müü, rendi ega üüri teie isiklikke andmeid teistele. Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks.

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee

Kooli andmekaitse kontaktisik on Reio Kiidli, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, e-post: reio@tg.edu.ee

Tallinna Andmetöötlusregistri leiab järgmiselt lingilt: LINK

Kooli andmetöötlusi näeb kui valida otsingu lahtril ja seejärel nupu “Vali asutus” alt Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium ning seejärel vajutada nuppu “Otsi”.