Täiskasvanu õpioskuste taaskäivitamine uute õpetamismeetodite abil (nr 2018-1-LV01_Ka201-046972)

Projekt kestvus:  01.10.2018.– 31.10.2019

Partnerid:

  •  Jelgava Regiooni Kaugõppekool (Läti – koordinaator)
  • “Futuro Digitale” (Itaalia)
  • Tallinna Taiskasvanute Gumnaasium (Eesti)

KOKKUVÕTE

Projekti eesmärk oli ehitada kolmest IKT kogemustega haridusasutusest (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium,, “Futuro Digitale”) koosnev tugev üleeuroopaline võrgustik, mis võimaldab täiskasvanutel käia koolis, et õppida, välja töötada ja vahetada kaugõppimiseks metoodilisi materjale, struktureerida õpetajate tööd erinevate infotehnoloogiliste vahendite kasutamisega, et edendada töösüsteemi täiskasvanud õppijatega ja õppida uusi meetodeid üksikisikule individuaalseks lähenemisviisiks. Seega, sihtrühmaks on paar tuhat õpilast projekti kõikidest partnerasutustest. Partnerluse idee on leida ühiseid lahendusi, mis oleksid väärtuslikud kõikidele projektipartneritele ja viivad tulevikuprojektide ühiste positiivsete tulemusteni. Ja hilisemas faasis saab olema võrgustiku, tegevuste, plaanide ja strateegiliste probleemide jätkusuutlik areng, mida pakutakse kõikidele partneritele nii võrgustiku sees kui ka väljaspool.

Projekti käigus valminud materjal:

Täiskasvanukoolituse kaugõppealane metoodiline juhend


ADULT RESTART (nr 018-1-LV01-KA201-046972)

Period: 01.10.2018.– 31.10.2019.

Partners:

SUMMARY

The objective of this strategic patnership is, through the exchange of good and innovative practise to improve/promote the knowledge & professional skills, competencies of teachers.

The aim of the Project is to form a strong European network of 3 educational institutions, which are experienced in ICT and provides opportunity for adults to study at school in order to explore, develop and share methodological materials for distance learning, to structure the teachers work by using different privileges offered by IT in order to promote the system of work with adult students, acquiring new methods for individualized approach.

The idea of partnership is to find joint solutions that add value to all project partners and lead to joint positive results. In later stage have sustainable development in terms of networking and activities, plans and strategic issues that cooperation offers.

  • To exchange good practises to develop the acquisition of teacher skills and competencies and improve teacher knowledge of distance learning methodology and usage of IT in learning
    process
  • To improve the integration of ICT in teaching and education
  • To share innovative methods of teaching for increasing attractiveness of education methods
  • To learn new tools to promote digital learning
  • Development of educational material

Material produced during the project:

Methodological Material for Adult Education in Distance Learning