Järelvalve

Kooli üle järelvalve teostajad:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
hm@hm.ee

Tallinn ja Harjumaa: Mare Tamm, mare.tamm@hm.ee

Järelvalvet teostavad ka:

  • Päästeamet
  • Tööinspektsioon
  • Terviseamet
  • Põllumajandus- ja Toiduamet
  • Andmekaitse Inspektsioon
  • Keeleamet
    Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet
  • Keskkonnaamet
  • Haridusamet