Tervisenõukogu ja töökeskkonna nõukogu

Tervisenõukogu 2022/23. õppeaastal

Eesmärk: Sihipärane tervislike eluviiside ja tegevuste edendamine ja tervist toetava õpikeskkonna loomine.

Tervisenõukogu e-post: ulvi@tg.edu.ee

Telefon: 654 1772

Ulvi Niitsoosotsiaalpedagoog  tervisenõukogu juht ( tööandja esindaja)
Katrin Kirk-Saarmetsõppejuht (tööandja esindaja)
Piret Meresmaperekonna- ja inimeseõpetuse õpetaja (töötajate esindaja)
Asta Vaalvõõrkeeleõpetaja (töötajate esindaja)
Terje Alandipsühholoog ( TTG vanglaosakonna töötajate esindaja)
Andra Tombergvõõrkeeleõpetaja ( töötajate esindaja)
Kert Lokotar- Reimannkunstiajaloo õpetaja (töötajate esindaja)
Urve Koppelfüüsika õpetaja (töötajate esindaja)

Töökeskkonna nõukogu 2021/22. õppeaastal

Eesmärk: Analüüsida asutuse töötingimusi ja jälgida tööohutuse ja töötervishoiu alaste nõuete täitmist.

Terje Alandi töökeskkonna nõukogu juht  (tööandja esindaja)
Piret Meresma(tööandja esindaja)
Asta  Vaal(tööandja esindaja)
Anne Klaas(tööandja esindaja)
Anne Kull(tööandja esindaja)
Sergo Johanson(tööandja esindaja)