Kooli ajaloost

1919. aastal asutati Tallinnas täiskasvanutele mõeldud õppeasutus – Tallinna Kolledž. Aastast 2018 eksisteerib Tallinnas kaks täiskasvanute gümnaasiumi – Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium ja Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium. Mõlemad koolid loevad ennast Tallinna Kolledži järeltulijaks.

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi tegelik ajalugu algab 1946. aastast, kui likvideeriti Tallinna 9. Keskkool, mille asemele loodi kaks uut kooli: Tallinna 1. Töölisnoorte Kool (praegune Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium) ja Tallinna 9. Täiskasvanute Keskkool (praegune Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium).

Kooli ajajoon on järgmine:

AEGNIMIASUKOHTDIREKTORÕPPEALAJUHATAJA
23.10.1946Tallinna 9. Täiskasvanute KeskkoolS-Kloostri 16A. Luhaäär
26.08.1952Tallinna 6. Töölisnoorte KeskkoolKevade 8 (1952–1955)
Gogoli (Raua) 32 (1955–1961)
Peeter Raudsepp (1952–1956)
Endel Poom (1956–1960)
Elsa Pavlova
Salme Tanilas (1952–55)
1961Tallinna 42. Keskkooli õhtune osakondGonsiori (Lomonossovi) 38Arno Kikas (1961–1963)
Harald Teder (1963–1964)
Salme Tanilas
1964Tallinna 6. Töölisnoorte Keskkool (uuesti eraldi koolina)Gonsiori (Lomonossovi) 38Endel Poom (1964–1967)Salme Tanilas
1968Liideti Tallinna 8. Töölisnoorte Keskkooli eestikeelne osakond Tallinna 6. Töölisnoorte KeskkooligaVene 22
Säde (Pühavaimu) 6
Loore Raiste (1967–1975)Reet Laigna (1968–1973)
1972Tallinna 6. ÕhtukeskkoolGildi (Kolhoosi) 4Endel Poom (1975–83)Ninel Vest (1973–83)
1982Ühendati Tallinna 6. Õhtukeskkool ja Tallinna 10. ÕhtukeskkoolGildi 4Endel PoomNinel Vest
1983Tallinna 6. ÕhtukeskkoolGildi 4Ninel Vest (1983–1996)Reet Laigna (1983–1990)
Ago Herbst (1990–1997)
1996Tallinna 6. ÕhtukeskkoolGildi 4Heiki KiidliAndres Falk (1997–2000)
11.09.1998Tallinna Kesklinna Täiskasvanute GümnaasiumGildi 4Heiki KiidliAlda Raidmaa
Neeme Randrüüt
01.09.2001Tallinna Täiskasvanute GümnaasiumTartu mnt. 23Heiki KiidliAlda Raidmaa
01.09.2005Tallinna Täiskasvanute GümnaasiumKatleri 2AHeiki KiidliKatrin Kirk
Alda Raidmaa
01.09.2006Tallinna Täiskasvanute GümnaasiumKatleri 2AHeiki KiidliKatrin Kirk
Andres Falk

1946. aasta 1. septembril likvideeriti Tallinna 9. Keskkool (Eesti NSV Haridusministri käskkiri nr 144, välja antud 23. oktoobril 1946) ja selle asemel loodi kaks uut kooli:

  • Tallinna 1. Töölisnoorte Kool
  • Tallinna 9. Täiskasvanute Keskkool

1952. aasta 26. augustil (Eesti NSV Haridusministri käskkirja nr 154 alusel) reorganiseeriti Tallinna 9. Täiskasvanute Keskkool Tallinna 6. Töölisnoorte Õhtukeskkooliks. Reorganiseeritud kooli direktor oli Peeter Raudsepp ja kooli asukoht Kevade 8. 1955. aasta sügisest hakkas kool tööle Tallinna 21. Keskkooli ruumides Raua (Gogoli) 32. 1956. aastast juhtis kooli Endel Poom. 1961. aastal liideti kool Tallinna 42. Keskkooliga Gonsiori (Lomonossovi) 38 ja nimetati selle kooli õhtuseks osakonnaks. Direktoriks oli Arno Kikas (01.09.1961 – 15.05.1963). Asutuse juurde loodi spetsiaalklassid vanematele õpilastele. Lühiajaliselt oli direktoriks Harald Teder (1963 mai – 1964 sügis). 1964. aasta sügisel ennistati Tallinna 6. Töölisnoorte Keskkool, direktoriks Endel Poom(1964–1967). 1968. a. toimusid Tallinna koolides ümberkorraldused. Kuna likvideeriti vene õppekeelega Tallinna 2. Töölisnoorte Keskkool ja osaliselt vabanesid ruumid Vene ja Säde tänavas, siis määrati need Tallinna 6. Töölisnoorte Keskkoolile. Juurde liideti Tallinna 8. Töölisnoorte Keskkooli eesti õppekeelega osakond. Sellel perioodil (1967–75) oli direktoriks Loore Raiste. 1970. aastal muudeti kooli nimi Tallinna 6. Õhtukeskkooliks. Kooli asukoht Vene 22. 1972. aastal suvel saadi koolile uus maja Gildi (Kolhoosi) 4. 1975. a. tuli Tallinna 6. Õhtukeskkooli direktoriks uuesti Endel Poom. Koolis organiseeriti kaugõppeklasse, mis asusid linnas mitmesuguste tehaste ja asutuste juures: Tallinna Kaubamajas, vabrikus Marat, Pae t 25 vabakäigu vangide klass. Koolis õppisid ka 1. Kutsekeskkooli ja 15. Kutsekooli õpilased, kellele õpetati 9. (10.) klassi kursust. 1982. a. sügisel ühendati Tallinna 6. ja 10. Õhtukeskkool, kuigi viimane oli õpilaste arvult suurem kool. Põhjuseks oli see, et 10. Õhtukeskkoolil ei olnud omaette maja, vaid töötas õhtuti päevakooli ruumides (Pärnu mnt. 71/73 Tallinna 20. Keskkool). Tallinna 6. Õhtukeskkooli tuli üle enamus õpilasi ja õpetajaid. 1983. a. läks pensionile direktor E. Poom ning tema asemele tuli endine õppealajuhataja Ninel Vest. Õppealajuhatajana hakkas tööle Reet Laigna, hiljem Ago Herbst. 1996. a. sai kooli direktoriks Heiki Kiidli ja 1997 a. õppealajuhatajaks Andres Falk. 1998. aastal hakkas Tallinna 6. Õhtukeskkool kandma Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi nime. 1998. a. sai õppealajuhatajaks Alda Raidmaa ning 2000. aastal oli teiseks õppealajuhatajaks Neeme Randrüüt. 2001. aastal liideti Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi juurde Tallinna Kesklinna Koolidevaheline Õppekeskus ja tööd jätkati Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi nime all aadressil Tartu mnt 23.

2005. aasta augusti kuus kolis kool Lasnamäele, saades enda käsutusse 1992. aastal valminud suure koolihoone, milles senini oli tegutsenud Katleri Põhikool. Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi areng jätkub alates 1. septembrist 2005. aastast aadressil Martsa 2.