Üldinfo

KOOLI SISSEASTUMISEKS:

Uute õppijate vastuvõtt algab 8.mail 2023.


INFO ÕPIVÕIMALUSTE KOHTA:

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium pakub paindlikke õpivõimalusi. Õppijatel on võimalik valida viie erineva õpivõimaluse vahel, mis erinevad üksteisest klassitundide arvu ja toimumise aja poolest.

    • TAVAÕPE: õppetegevus toimub klassis kohapeal.
    • DIGIÕPE: õppetegevus toimub Moodle õpikeskkonna ja tavatundide kaudu umbkaudses vahekorras 70-30. Tunnid toimuvad ühel päeval (kas neljapäev või reede) nädalas. Õppekava on sama, mis teistel klassidel. Seega on iseseisva töö maht tunduvalt suurem. TTG digiõppe kohta leiate lisainfot SIIT
    • KEELEKÜMBLUSKLASS: mõeldud gümnasistidele, kellel 9. klass on lõpetatud vene õppekeelega koolis. Õppetöö toimub eesti keeles. Nende paralleelitähiseks on B.

Lisaks klassiõppele pakub Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium ka õpet, mille maht ja kestus lepitakse kokku iga õppijaga individuaalselt:

  • ÜKSIKAINETE ÕPE: mõeldud neile gümnasistidele kellel on  lõpetamata klassis jäänud sooritamata kursusi (kuni viies õppeaines). Iga õppijaga sõlmitakse õpileping vastavalt tema poolt sooritatavatele kursustele.
  • EKSTERNÕPE: põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks. Ekstern peab sooritama aineeksamid nendes ainetes, milles tal puuduvad kooliastmehinded ja 5 lõpueksamit (neist 3 riigieksamit  ja 2 koolieksamit). Varem tehtud lõpueksameid uuesti vastama ei pea.

Õppeaasta (2022/23 ) tundide aegadega saab tutvuda SIIN

Sisseastumiseks vajalike dokumentide loetelu leiab SIIT