Lõputööde kaitsmise kuupäevad

Selgunud on 2017/18 õa lõputööde kaitsmiste kuupäevad, milledega saab tutvuda järgmisel lingil: SIIN