Eksamid ja lõputöö

Eksamid 2018

Gümnaasiumide õpilased ning eksternid registreerivad end riigieksamitele EIS-i keskkonnas – https://eis.ekk.edu.ee/eis/

EIS-i kasutusjuhendid leiate Innove kodulehelt: http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamite-infosusteem/kasutusjuhendid

Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardiga. Kui ei ole ID-kaarti, saab ta parooli kooli EIS-i administraatorilt (kab 215).
Kõigepealt registreerib õpilane ennast riigieksamitele ise, valides EIS-is eksamid, mida ta sooritama hakkab.
Kellel pole võimalik ise registreeruda, teavitavad sellest ja oma eksamitevalikust klassijuhatajat või õppejuhte.

Seda on võimalik teha kuni 20. jaanuarini 2018. a.

Täpsemat informatsiooni 2018. aasta riigieksamite ja rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite ülesehituse ja sisu kohta ning näidisülesanded leiate Innove kodulehelt: http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-materjalid/

NB!
Kui tekib probleeme ID-kaardiga (kadunud, vananenud, ei tööta), siis tuleb EIS’i keskkonda logida läbi eesti.ee-portaali (http://www.eesti.ee). Sinna saab siseneda ka pangalingi kaudu.

Koolieksamid 2017/18

Koolieksam kõikides ainetes toimub 4. juunil, algusega kell 10.00. Eksamite nimekirjad leiate teadetetahvlilt enne eksamit

Lõputöö 2017/18

Uurimistööde kaitsmised toimuvad:

Detsember 13. detsember
Jaanuar24. jaanuar
Veebruar 14. veebruar
Märts14. märts
28. märts
Aprill 4. aprill
11. aprill
Mai 9. mai
16. mai
30. mai
Juuni 6. juuni

Kõikidel nendel päevadel kaitsmiste algus kell 13.00

NB! Tööd peavad olema esitatud juhendajale vähemalt 2 nädalat enne kaitsmist!

Lõputöö koostamise juhend ja muud vajalikud dokumendid on toodud alljärgnevalt.
Samad materjalid on olemas ka TTG Moodle’i digikursusel „Gümnaasiumi lõputöö“.

Lõputöö_koostamise ja vormistamise juhend

Lõputöö_avaldus

Lõputöö_tööpraktika lisad

Retsenseerimise juhend

sitelogo_