Eksamid ja lõputöö

Eksamid 2017

Alates eelmisest õppeaastast saab riigieksamitele registreerida EIS-i keskkonnas – https://eis.ekk.edu.ee/eis/

EIS-i kasutusjuhendid leiate Innove kodulehelt: http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamite-infosusteem/kasutusjuhendid

Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardiga. Kui ei ole ID-kaarti, saab ta parooli kooli EIS-i administraatorilt (kab 215).
Kõigepealt registreerib õpilane ennast riigieksamitele ise, valides EIS-is eksamid, mida ta sooritama hakkab.
Kellel pole võimalik ise registreeruda, teavitavad sellest ja oma eksamitevalikust klassijuhatajat või õppejuhte.

Seda on võimalik teha kuni 20. jaanuarini 2017. a.

Täpsemat informatsiooni 2017. aasta riigieksamite ja rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite ülesehituse ja sisu kohta ning näidisülesanded leiate Innove kodulehelt: http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-materjalid/

NB!
Kui tekib probleeme ID-kaardiga (kadunud, vananenud, ei tööta), siis tuleb EIS’i keskkonda logida läbi eesti.ee-portaali (http://www.eesti.ee). Sinna saab siseneda ka pangalingi kaudu.

Lõputöö 2016/17

Tööde kaitsmine toimub 2016/17. õppeaastal alljärgnevatel kuupäevadel ja kellaaegadel. Valmis töö peab olema esitatud 2 nädalat enne kaitsmist (vt täpsemalt lõputööde juhendist punkti 2.1.8 “Töö esitamine ja retsenseerimine”).

Kaitsmiste kuupäevad ja kellaajad

  • Enne õppenõukogu 30. novembril, 22. veebruaril, 19. aprillil, 5. juunil. Algus kell 11.00

Lisaks õppenõukogudele (kell 11.00):

  • 18. jaanuar;
  • 8. veebruar;
  • 15. ja 29. märts;
  • 5. ja 26. aprill;
  • 3, 17. ja 31. mai;
  • 5. juuni;
  • 29.august.

NB! Valmis töö peab olema juhendajale esitatud 2 nädalat enne kaitsmist

Lõputöö koostamise juhend ja muud vajalikud dokumendid on toodud alljärgnevalt.
Samad materjalid on olemas ka TTG Moodle’i digikursusel „Gümnaasiumi lõputöö“.

Lõputöö_koostamise ja vormistamise juhend

Lõputöö_avaldus

Lõputöö_tööpraktika lisad

Retsenseerimise juhend

sitelogo_