Teisel ringil targaks 3 (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium)

Teisel ringil targaks  3

Projekti “Teisel ringil targaks 3 (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium)” nr 2014-2020.1.06.20-0146  eesmärgiks on õpilasarvu tõus 5% ja edasijõudvuse parendamine 5%.

TTG plaanib uute õppijate kaasamiseks järgmisi tegevusi:

  • reklaamikampaania nii riigikeelt kõnelevate kui ka mitte kõnelevate elanike seas;
  • 9. klassi e-õppe võimaluse loomine neile, kes koolis kohapeal tihti käia ei saa.

TTG plaanib õppes püsimise toetamiseks järgmisi tegevusi:

  • rakendatakse eesti keele lisakursusi integratsiooniklassi õppijatele (vene keelt emakeelena rääkivad õppijad);
  • rakendatakse lisa- ja tasanduskurusi tavaõppes osalejatele;
  • rakendatakse õpinõustaja;
  • rakendatakse lastehoiuteenus;
  • korraldatakse õppekäike, et tõsta/hoida õpimotivatsiooni.

Projekti kestus (01.09.2020 – 31.08.2022)

Teisel ringil targaks  2

Sihtasutus Innove taotlusvooru 1.6.1 “ATV2 Keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse” projekti „Teisel ringil targaks 2“ nr 2014-2020.1.06.18-0111 eesmärgiks on õpilasarvu tõus 5% ja edasijõudvuse parendamine 5% võrra. Selleks viiakse läbi meediakampaania nii riigikeelt kõnelevate kui ka mitte kõnelevate elanike seas, alustatakse koostööd Tallinna ja Harju maakonna suurimate tööandjatega, laiendatakse e-õppe võimalusi. Edasijõudvuse parendamiseks viiakse läbi täiendkursusi, rakendatakse abiõpetajat ja õpinõustajat, parendatakse koolis iseseisvalt õppimise võimalusi, luuakse lastehoiu teenus.

Projekt kestis (01.09.2018-31.08.2020)

Teisel ringil targaks  (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium)

Sihtasutus Innove meetmest 1.6.1 „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine“.
Projekti „Teisel ringil targaks (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium)“ nr 2014 2020.1.06.16 0026 eesmärk on õpilasarvu tõus gümnaasiumiastmes 10% ning edasijõudvuse tõus 10. klassides 20%. Oodatavateks tulemusteks on kooli õppijate arvu suurenemine, mitmekesistatud õpivõimaluste hulk ja vähenenud õpingute katkestajate osakaal.
Uute õppijate kaasamiseks plaanime läbi viia meediakampaania nii riigikeelt kõnelevate kui ka mittekõnelevate elanike seas Tallinnas ja Harju maakonnas. Õppe paindlikumaks muutmiseks loome tasanduskursused õppest pikalt eemal olnud õppijatele. Loome MOOC ja ilmingupõhisel õppel baseeruvad kursused. Rakendame õpinõustaja, võimaldamaks senisest enam õppimise aja, koha ja tempo valimist. Õpivõimaluste info levitamiseks teeme koostööd Lasnamäe KOVi, Töötukassa ja Rajaleidja partneritega.

Ootame, et projekti tulemusel kasvab meie kooli õppijate arv, suureneb mitmekesiste õpivõimaluste hulk ning väheneb õpingute katkestajate osakaal.

Projekt kestis (01.09.2016-31.08.2018)

Projekte rahastati Euroopa Liidu Sotsiaalfondist