Eksam.ee

On meie matemaatikaõpetaja Tanel Kuklase eestvedamisel koostatud veebileht, mille peamiseks eesmärgiks on aidata matemaatika riigieksamiks ettevalmistuvaid õppijaid.

Süsteemi tuuma moodustavad eelnevate aastate eksamite ülesanded koos lahenduste, selgituste ja põhjalike kommentaaridega. Lisaks on klasside ja teemade kaupa süstematiseeritud teooria koos näidetega.

Riigieksamite lähteülesannete autoriõigused kuuluvad SA Inove-le.

Meeldivat kasutamist!

Eksam.ee