Teisel ringil targaks (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium)

 

Sihtasutus Innove meetmest 1.6.1 „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine“.
Projekti „Teisel ringil targaks (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium)“ nr 2014 2020.1.06.16 0026 eesmärk on õpilasarvu tõus gümnaasiumiastmes 10% ning edasijõudvuse tõus 10. klassides 20%. Oodatavateks tulemusteks on kooli õppijate arvu suurenemine, mitmekesistatud õpivõimaluste hulk ja vähenenud õpingute katkestajate osakaal.
Uute õppijate kaasamiseks plaanime läbi viia meediakampaania nii riigikeelt kõnelevate kui ka mittekõnelevate elanike seas Tallinnas ja Harju maakonnas. Õppe paindlikumaks muutmiseks loome tasanduskursused õppest pikalt eemal olnud õppijatele. Loome MOOC ja ilmingupõhisel õppel baseeruvad kursused. Rakendame õpinõustaja, võimaldamaks senisest enam õppimise aja, koha ja tempo valimist. Õpivõimaluste info levitamiseks teeme koostööd Lasnamäe KOVi, Töötukassa ja Rajaleidja partneritega.

Ootame, et projekti tulemusel kasvab meie kooli õppijate arv, suureneb mitmekesiste õpivõimaluste hulk ning väheneb õpingute katkestajate osakaal.

sitelogo_