Tunniplaanis muudatused

Juhime tähelepanu, et alates järgmise nädala esmaspäevast on tunniplaanides väikesed muudatused.