Tasuta e-kursus „Uurimistöö koolis“ gümnaasiumiõpilastele

Tartu Ülikool ootab gümnaasiumiõpilasi (10.-12. klass) 3. märtsil 2017 alustama õppimist tasuta e-kursusel „Uurimistöö koolis“.

e-kursuse “Uurimistöö koolis” eesmärgiks on toetada gümnaasiumiõpilastel uurimistööks vajalike oskuste ja teadmiste arengut.
Kursus pakub õpilastele ainulaadset võimalust osa saada erinevates valdkondades tehtavast teadustööst.
Õppetöö üldist korraldust iseloomustab paindlik ja õppijakeskne lähenemine.
Kursuse vältel on osalejatel võimalik saada esmalt ülevaade uurimistöö üldistest põhimõtetest ja etappidest ning hiljem tutvuda konkreetse valdkonna (sotsiaalteadused, humanitaarteadused ja kunst, meditsiiniteadused, loodus- ja täppisteadused) uurimistöö eripäradega lähemalt.
Kogu kursuse õppetööd juhendavad Tartu Ülikooli vastavate valdkondade teadlased.

Kursuse kirjelduse leiate aadressilt: http://www.teaduskool.ut.ee/sites/default/files/teaduskool/oppetoo/uurimistoo_koolis_2016_2017.pdf

Kursusele saab registreeruda aadressil: https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=59513&systeemi_seaded=3,1,12,1&sessioon=0