Tartu Ülikooli akadeemilised testid abiturientidele

Hea gümnasist!

Kindlusta endale koht Tartu Ülikoolis juba märtsis! Kuni 10. märtsini on võimalik registreeruda akadeemilisele testile.

Akadeemilise testi eesmärk on hinnata üliõpilaskandidaadi valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiküsimustega ei kontrollita gümnaasiumiastmes omandatud teadmisi, vaid pannakse proovile oskus luua loogilisi seoseid ja kasutada etteantud infot. Kõigile, kes teevad akadeemilise testi vähemalt 65 punktile 100-st, on tagatud õppekoht Tartu Ülikooli bakalaureuseastme või rakenduskõrghariduse õppekava alusel. Parimad testitegijad on oodatud osalema programmis „Talendid Tartusse!“.

Akadeemiline test toimub elektroonselt ja seda saab teha kas eesti või vene keeles. Lahendada tuleb 35–45 valikvastustega ülesannet ja selleks on aega 60 minutit. Test toimub kuues linnas ülikooli valitud arvutiklassides. Tartus, Tallinnas, Narvas, Pärnus ja Viljandis saab testi teha nii 19. märtsil kui ka 2. aprillil, Kuressaares ainult 19. märtsil. Akadeemilisel testil osalemiseks tuleb registreeruda hiljemalt 10. märtsil veebilehel ut.ee/akadeemiline-test. Samal lehel on võimalik tutvuda testi näidisülesannetega.

Akadeemilise testi sooritamine märtsis või aprillis on üks võimalus astuda Tartu Ülikooli eritingimusel. Kui testi tulemus jääb alla 65 punkti, on võimalik kandideerida riigieksamite või erialakatsete tulemustega. Iga õppekava täpsed vastuvõtutingimused, sh nõutud eksamid, on avaldatud ülikooli veebilehel õppekava vastuvõtutingimuste juures.

Arstiteaduse, hambaarstiteaduse, proviisori ja psühholoogia õppekava puhul on akadeemiline test kohustuslik ning neil üliõpilaskandidaatidel on võimalus teha test soovi korral hoopis 4. juulil. Tartu Ülikooli akadeemilist testi kasutab sel aastal ka Tartu Tervishoiu Kõrgkool vastuvõtuks rakenduskõrghariduse õppekavade alusel. Need, kes soovivad kandideerida nii Tartu Ülikooli kui ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, saavad akadeemilise testi teha ühe korra kas kevadel või suvel.

Parimate soovidega

Sille Vahaste-Pruul
Tartu Ülikooli turundusspetsialist
737 6540
sille.vahaste-pruul@ut.ee