Täiskasvanuhariduse tunnustamise konkurss

Anname teada, et ETKA Andras kogub 20. aprillist kuni 23. maini andmeid täiskasvanuhariduse tunnustamise konkursi tarvis. Ka meie võtame sellest osa ja esitame omapoolsed kandidaadid.