Täisealiste gümnasistide ankeet

”Kõik, kes te olete täisealised eesti keelt kõnelevad gümnasistid olete palutud täitma minu lõputöö ankeeti, mille leiate siit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN4cMRXsxcx0TITKg5C8md4a-YjVuHLXssfDh8oMUY7cR0JA/viewform?usp=sf_link . Teemaks on Vaimse ja füüsilise vägivalla seos gümnaasiumi õpilaste õpitulemustega.
Vastamine võtab aega maksimaalselt 20 minutit, aga aitaks palju kaasa minu kooli lõpetamisele.”

Oleksin äärmiselt tänulik, kui saate mulle sellega vastu tulla.

Lugupidamisega,
Laura Roots