Soome keele ja perekonnaõpetuse suvetöö materjalid

Soome keele suvetöö 10./ 11./ 12. klassile:

Moodle- kurused jäävad suveks lahti. Tee sealolevaid harjutusi, õpi sõnu (järgi juhiseid!). Augusti lõpus saad teha ära puudu olevad kontrolltööd ja/või jutustamise. NB! igal kursusel on 2 kontrolltööd ja 1 jutustamine!

Perekonnaõpetus 12.klassile:

Moodle- kurus jääb suveks lahti. Tee ära sealolevad ülesanded juhiseid järgides. Positiivse hinde saamiseks peab olema sooritatud vähemalt 7 ülesannet. Ülesanded hindan ära augusti lõpus.