Sisseastujale

Vastuvõtt selleks õppeaastaks on lõppenud. Järgmiseks õppeaastaks alustame vastuvõttu mai keskel. Vastav info ilmub siis ka kooli kodulehele.