Riigieksamitele registreerumine

Tähtaeg muudetud – registreerimine võimalik kuni 25. jaanuarini 2020. a. 

Juhime tähelepanu, et gümnaasiumi lõpetajad peavad ennast registreerima riigieksamitele.

Registreerimine toimub Eksamite Infosüsteemis (EIS) – https://eis.ekk.edu.ee/eis/

Probleemidega pöörduda õppejuht Andres Falgi poole.

—————————–

Eksameid valides tuleb meeles pidada, et:
1. Gümnaasiumi lõpetamiseks on vaja sooritada 4 eksamit, neist 3 riigieksamit, 1 koolieksam + uurimis-/praktiline töö
2. Riigieksamitele registreerimine toimub Eksamite Infosüsteemis (EIS) – https://eis.ekk.edu.ee/eis/
3. EIS-i kasutusjuhendid leiate Innove kodulehelt: https://projektid.hitsa.ee/pages/viewpage.action?pageId=41697787
4. Riigieksamitele registreerib õpilane end ise! Seda on võimalik teha kuni 20. jaanuarini 2020 (aga mitte enam 21-l!!!)
5. Probleemide korral pöörduda õppejuht Andres Falgi poole – andres@tg.edu.ee
6. Täpsemat informatsiooni 2020. aasta riigieksamite ja rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite ülesehituse ja sisu kohta ning näidisülesanded leiate Innove kodulehelt: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/riigieksamite-materjalid/

7. RIIGIEKSAMEID peab olema 3 – eesti keel, matemaatika (kitsas või lai) ja võõrkeel. Vene ja saksa keele riigieksamitele peab õppija registreeruma ise!!!
8. kui teil on sooritatud mõni riigieksam, tähistage see (need) tähega S
9. koolieksamitena võite valida 16 aine vahel.
10. NB! Samas aines riigi- ja koolieksamit sooritada ei saa!
11. Kui varem on sooritatud mõni koolieksami ainega kattuv riigieksam, siis positiivse tulemuse korral on võimalik seda hinnet üle kanda (RE tulemus vähemalt 50 punkti 100-st = hinne „3“)
12. koolieksamite valikuid saate muuta kuni veebruari lõpuni
13. Kirja tuleb ka panna oma uurimistöö teema ja kaitsmise tähtaeg