Eksamid 2020/21

Juhime tähelepanu 2020/2021. õppeaasta põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise erisustele eksamites.

—————————————–

 PÕHIKOOL:

  1. Lõpetamiseks peab õpilane osalema kõigil ettenähtud eksamitel. Sooritada tuleb eesti keele või eesti keele teise keelena eksam, matemaatika eksam ning üks valikeksam, kuid põhikooli lõpueksamite tulemused ei ole põhikooli lõpetamise otsuse tegemise aluseks;
  2. Põhikooli lõpetaja, kes põhikooli lõpueksami ajal või koolieksami ajal haigestub või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjustel, sooritab korduseksami koolieksamina (kooli koostatud materjalidega ja kooli määratud ajal).

—————————————–

GÜMNAASIUM:

  1. Gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks ei ole 2020/2021. õppeaastal riigieksamite, neid asendavate rahvusvaheliselt tunnustatud eksamite, gümnaasiumi koolieksami ja õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamine.
  2. Kui eksaminand otsustab, et ta ei soovi riigieksamit sooritada, siis selleks midagi tegema ei pea.
  3. Õpilane ei pea sooritama koolieksamit, kuna see ei ole tulenevalt COVID-19 haiguse leviku takistamiseks rakendatud meetmetest ja piirangutest tingitud õppekorralduslike erisuste tõttu võimalik või oli oluliselt raskendatud.
  4. 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal võib õpilane mitte sooritada õpilasuurimust või praktilist tööd, kui see ei olnud eelmisel aastal kehtinud eriolukorra ja/või COVID-19 haiguse leviku takistamiseks rakendatud meetmetest ja piirangutest tingitud õppekorralduslike erisuste tõttu võimalik.

Kui õpilane soovib siiski sooritada 2020/21. õppeaasta riigieksamit, siis nende toimumisajad leiate Haridus- ja Noorteameti kodulehelt: https://harno.ee/riigieksamid

—————————————–

Lisainfot saab küsida klassijuhatajalt või õppejuhtidelt.