Perekonnaõpetuse avatud veebikursus

Tähelepanu!

Täpselt nädala pärast algab perekonnaõpetuse avatud veebikursus.
Osaleda võivad kõik huvilised, kes tahavad rohkem teadmisi valdkonnast, mõtestada ja analüüsida isiklike kogemuste alusel oma rolli perekonnas ning olla seeläbi ehk paremad partnerid või lapsevanemad.
Õppematerjal on leitav aadressilt https://sites.google.com/tg.edu.ee/perekonnaopetus/avaleht
Registreerida saad lingil http://bit.ly/2xKEIv1

perekonnaõpetus