Õppijate rahuloluuuring

Hea õppija!

SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga viib läbi rahulolu-uuringut. Selleks palume Sul kooli ja õppimise kohta arvamust avaldada. Sinu vastused aitavad kaasa, et kool oleks arendav, toetav ja meeldiv koht.

 

Küsimustele vastamine on vabatahtlik. Sinu vastused on anonüümsed ja konfidentsiaalsed. Küsimustele vastamine võtab umbes 15-20 minutit. Küsitluses ei ole võimalik eelmisel lehel olevate küsimuste juurde tagasi liikuda. Varu küsimustikule vastamiseks aega – kui katkestad vastamise, siis ei ole Sul võimalik hiljem katkenud kohast vastamist jätkata. Katkemisel saad sama lingi kaudu uuesti vastamist alustada.

 

Selles küsimustikus pole õigeid ega valesid vastuseid. Vasta nii nagu Sina õigeks pead või tunned.

 

Küsitluse eesmärk on välja selgitada õppijate rahulolu oma kooli õpikeskkonna ja –väljunditega. Küsitlus viiakse läbi 20. veebruarist kuni 17. märtsini 2017. Uuringu tagasiside edastatakse Sinu koolile hiljemalt käesoleva õppeaasta lõpuks. Palume koolil jagada tagasisidet nii õpetajate kui õpilastega.

 

https://limesurvey.innove.ee/index.php/491122/lang-et