Õpilasesinduse kokkusaamine

Õpilasesindus koguneb 16.septembril kell 12.30 ruumis B201.
Oodatud on kõik aktiivsed noored!

Kohtumiseni!