Kodanikupäeva näitus

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, kuna sel päeval 1918. aastal võttis Maanõukogu vastu määruse Eesti Vabariigi kodakondsuse kohta. Kodanikupäev on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijatele. Sel päeval juhitakse tähelepanu kodanikutundele ning kodaniku õigustele ja kohustustele.

Võime olla uhked oma demokraatliku ning humanistlikke väärtusi järgiva riigi üle. Kodanikupäeval on kohane heita pilk ka ajalukku, et mõista, kuidas eestlaste iseolemise soov kasvas ja teostus. Oluliseks sammuks enne päris oma riiki oli autonoomia saavutamine ning ühtse rahvuskubermangu sünd Vene tsaaririigi sees.

Tutvu Eesti Ajaloomuuseumi koostatud näitusega „Vabariigi ootuses. Eestimaa rahvuskubermangu loomine 1917. aastal“ esimese korruse koridoris.

Et täiendada oma teadmisi ja avardada silmaringi, võid väljapanekust otsida vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Eesti ala oli sajandeid jagatud kahe kubermangu vahel. Kumb kubermang, Eestimaa või Liivimaa, oli jõukam ja rahvarohkem?
  • Kes oli Eesti luuletaja, kelle 1905. aastast pärinevas luuletuses on read „Ükskord on Eesti riik“?
  • Kes oli Eesti poliitik, kes nõudis 1916. aastal avalikult eestlastele rahvuslikku autonoomiat?
  • Kuidas survestasid Petrogradis elavad eestlased Venemaa Ajutist Valitsust autonoomiaseadust vastu võtma?
  • Kellest sai 1917. aasta 12. aprilli (vkj 30. märtsi) autonoomiaseaduse alusel loodud ühtse rahvuskubermangu juht, kubermangukomissar?
  • Millal hakkasid eestlased avalikult rääkima Eesti iseseisvumisest?
  • Miks arutas Läti valitsus 1920. aasta märtsis sõja alustamist Eesti vastu?
  • Millise palve saatsid Ruhnu saare elanikud 1921. aastal Rootsi valitsusele?