Inglise keele riigieksami ettevalmistuskursus

ÜLESKUTSE 12. KLASSIDE ÕPPIJATELE!

Esmaspäeviti kell 9.00 kuni 10.40 on võimalik osaleda inglise keele riigieksami ettevalmistuskursusel. Harjutame kõiki eksamil vajalikke osaoskusi (kuulamine, lugemine, kirjutamine, suuline osa). Teeme erinevaid harjutusi ja ülesandeid, suulise osa (piltide kirjeldus/võrdlus ja monoloog) harjutame praktiliselt läbi. Samuti vaatame, kuidas kirjutada eritüübilisi ametikirju, aruannet/ülevaadet ja esseed. Riigieksamil on võimalik saavutada keeeleoskuse tase B1(50-74 punkti) või B2 (75-100 punkti), mis tuleb kasuks tööturul ja loomulikult igapäevaelus.

RE konsultatsioonid toimuvad igal esmaspäeval (v.a koolivaheajad) ruumis 210 1. ja 2. tunni ajal, s.t kell 9.00-9.45 ja 9.55-10.40.

PAREM INGLISE KEELE OSKUS KÕIGILE!

Inglise keele õpetaja

Anne Kull