Eksternõppijate registreerimine

Eksternõppe õppijate registreerimine toimub järgmistel aegadel.

Septembris ja oktoobris:

Esmaspäevast neljapäevani kell 11.00 – 15.00, õppejuhtide kabinetis 215.