Digioskuste uuring

Hea õpilane!

Kutsume sind osalema digioskuste uuringus! Küsimustiku täitmine võtab aega kuni 15 minutit ja kõikide vastanud õpilaste vahel loositakse välja kaks tahvelarvutit Huawei T2 10.0 Pro koos kaantega.
Küsitluse leiad siit: http://www.surveygizmo.com/s3/3203661/2573fd52d273

Uuringu eesmärk on saada ülevaade IKT-hariduse trendidest, hoiakutest ja võimalustest Eesti üldhariduskoolides. Rohkem infot küsitluse kohta leiad siit:

http://www.praxis.ee/tood/ikt-haridus-eesti-uldhariduskoolides-ja-lasteaedades/info/

IKT_bänner