Rahuloluküsitlus

Anname teada, et 10. veebruarist kuni 15. märtsini on avatud 2020. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused. Rahuloluküsitluste läbiviimise eesmärk on mitmekesistada õppe kvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused õppijate heaolu ja toimetuleku süstemaatiliseks jälgimiseks koolis.

Meie kooli küsimustik asub järgmisel lingil: https://limesurvey.innove.ee/index.php?r=survey/index&sid=636312&token=b9gjiUPVOYg18mM&lang=et

NB! Kui süsteem küsib tunnuskoodi (enamus juhtudel seda ei küsita), siis selleks on b9gjiUPVOYg18mM