Tegevused 07.02. – 23.03.2018

Mis tehtud?

 

07.02.18.              Osavõtt tg-de juhtide seminarist Pärnus

08.02.18.              Osalemine Eesti koolijuhtide seminaril Pärnus

20.02.18.              Täiskasvanuhariduse piirkondlikust seminarist osavõtt.

21.02. 18.              Vabariigi 100. aastapäeva pidulik aktus TTG-s

21.02.18.               Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine TTG vanglaosakonnas

21.02.18.               TTG õpilasesinduse eestvedamisel toimunud konkursi „Aasta õpetaja“ võitja väljakuulutamine

02.03.18.              Tartu IT tugispetsialistide seminaril osalemine.

02.03.18.              Tuletõrjeõppus. Sisekoolitus „HEV õppija TTG-s“.Esitlus reisist LAV-i.

05.03.18.              ERASMUS +töövarju  projekti Saksamaa külaliste vastuvõtt TTG-s. TTG-d tutvustav esitlus ja töövarju programmi tegevuste arutelu.

06.03.18.-10.03.18.     Töövarju projekti külalistele tundide hospiteerimise  läbiviimine ja vestlustes osalemine TTG õpetajate ning tugiteenuste osutajatega.

06.03.18.               Matemaatika nädala raames töötoas osalemine.

06.03. 18.              Õppija Mari Raudvee praktilise töö raames vegan- päeva läbiviimine.

08.03.18.               Pidulik naistepäeva tähistamine. Saksamaa külalistele eesti traditsioonide tutvustamine.

09.03.18.               Töövarju projekti külalistega ekskursioon Tallinna vanalinnas.

12.03.18.                Täiskasvanuhariduse tg-de ja kutsekoolide seminaril osalemine Tartus

13.03.18.                TTG-d tutvustav presentatsioon Belgia koolijuhtide delegatsioonile.

14.03. 18.               Pidulik emakeelepäeva tähistamine. Kohtumine Marko Reikop`i ja Maarja Vaino`ga.

21.03.18.                Eesti keele ja kirjanduse avatud tunnid TTG vanglaosakonna koolis.

22.-23.03.18.        Osalemine Rakveres  koolijuhtide koolituspäevadel.