Tegevused 21.11.17-11.01.18.

Mis tehtud?

 

21.11.17.                                                                  Keraamikakoolituse II osa Ajaveskis

06.12.17.                                                                 Osalemine Tallinna ja Harjumaa TÕN-i lõpetamise ühisseminaril Tallinna Ehituskoolis

11.12.17.                                                                   Direktor H.Kiidli töö tulemuste hindamisvestlus THA komisjoni ees

14.12.17.                                                                  TTG õpilasesinduse korraldatud õppijate ja tööta-jate laste jõulupidu

22.12.17.                                                                  TTG praeguste ja endiste töötajate jõululõuna aurikul „Katharina“

04.01.18.                                                                 Sisekoolitus „Kolleegilt kolleegile“

04.01.18.                                                                 Osalemine matemaatikaõpetajate seminaril

05.01.18.                                                                 Rahvusvaheline koolitus „ Kõrgepinge õppeasutuses“. Kuidas vähendada õppurite stressi ja suurendada õpimotivatsiooni?

11.01.18.                                                                  Osalemine sa Archimedes koolitusel „ Õpirände võimalused täiskasvanuhariduses“.