November 2022

27.10.Sisekoolitus õpetajatele teemadel: Lõputööde juhendamisest, retsenseerimisest ja hindamisest Üleminek Microsoft Office 365 teenusele
14.11.Sisekoolitus õpetajatele teemal Õppijat kaasavate õppematerjalide loomine veebipõhises keskkonnas “Articulate Rise 360”
28.11.Jätkukoolitus teemal Õppijat kaasavate õppematerjalide loomine veebipõhises keskkonnas “Articulate Rise 360”
29.11.Õppekäik ERM-i