Mis tehtud, mis teoksil

Mis tehtud, mis teoksil

 

05.04.                                                                       Osalemine SA Innove LAK  – õppe päeval

07.04.                                                                       Koolitus „ Täiskasvanud HEV õppija“. Lektor- R.Lind

11.04.                                                                       Avatud tund füüsikas.  (U.Koppel )

12.04.                                                                       Osalemine meistriklassi koolitusel „ Mõjukas koolitaja

ja mõjus koolitus“

18.04.                                                                       Osalemine TÕN-i  Tallinna ja Harjumaa tugivõrgustiku

liikmete kohtumisel TÕM-is

20.04. -21.04.                                                          ETKA ANDRAS seminaril „Täiskasvanud õppija moti-

vatsioon ja vastutustunne  “ osalemine

25.04.                                                                        Osalemine minikonverentsil Tall. Kunstigümnaasiumis

„ Kas haridusl. erivaj.õppijale on emakeel ka võõrkeel“

26.04.-30.04.                                                            Osalemine rahvusvahelisel tg-de õppijate ja õppijate

saadikute seminaril Riias

05.05.                                                                         Osalemine haridusseminaril „Kvaliteetne haridus – kest-

lik maailm“

11.05.                                                                        Osalemine koolitajate mittekonverentsil „Kus kogu,

seal väge“ (EPALE)

23.05.                                                                        Osalemine VÕTA seminaril Tartus

25.05.                                                                         Osalemine ETKA ANDRAS seminaril „Õppemeetodid

täiskasvanuõppes“

31.05.                                                                         Osalemine TÕN-i Tallinna tugivõrgustiku koosolekul

01.06.                                                                        TTG õppijate, õppijate saadikute ja juhendaja osalus

Lastekaitsepäeva promoüritusel Lennusadamas

02.-03. 06.                                                                Õpetajate koolitus- ja kultuurireis Tartumaale ( ERM ja

Jääaja keskus)

08.-09.06.                                                                 Tg-de juhtide seminar „Organisatsiooni muutused ja

areng“.