Mis tehtud (30.01-01.03)

 • 30.01. Projektide Erasmus Student Network ja Erasmus in Schools raames külalisõppurite (Prantsusmaalt ja Albaaniast)
  vastuvõtt TTG-s
 • 30.01. Lasnamäe koolijuhtide kokkusaamine THA-s
 • 01.02. TTG tervisenõukogu eestvedamisel suusamatk
 • 01.02. TTG direktsiooni osalemine THA õppepäeval Linnamäe Vene Lütseumis
 • 06.02. Osalemine seminaril TLÜ-s „Muutuste juhtimise terviklikkus
  ja hindamismudel“
 • 06.02. TTG direktori osavõtt tg-de juhtide õppeseminarist
 • 06.02. HEV töörühma koosolek
 • 07.02.-08.02. Direktor H. Kiidli osalemine haridusjuhtide 12.aastakonverentsil Pärnus
 • 08.02. TTG vilistlasõhtu
 • 14.02. Rakvere TG nõustamine
 • 15.02. Direktori osalemine Täiskasvanuhariduse järelfoorumil
  „Targalt tulevikku“
 • 19.02. Osalemine töörühma „100 aastat täiskasvanuharidust Tallinnas“ koosolekul
 • 20.02. TTG ÕE poolt läbiviidud konkursi “Aasta õpetaja 2018/19“
  võitja väljakuulutamine
 • 21.02. Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine TTG-s
 • 26.02. Koostöörühma „1oo aastat täiskasvanuharidust Tallinnas“ koos-
  olek raamatu koostamise teemal
 • 01.03. Koolitus „Aktiivsus – ja tähelepanuhäiretega õppijad ja toime-
  tulek nendega suhtlemisel“. Lektor MBA Ruuda Lind.