Direktor pöördumine

Lp. Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi kodulehekülje lugeja!

Pöördun Teie poole eesmärgiga tutvustada Eesti haridusmaastikul täiesti eriilmelist kooli. Loomulikult suudab iga kool olla omanäoline, sõltumata sellest, kui suur ta on, millises õppevormis töö on organiseeritud või kus ta asub. Järgnev pöördumine iseloomustab kooli, millel on keerukas minevik, põnev tänapäev ja ahvatlev tulevik.

Meie kool, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium, on:

 • 1919. a asutatud Tallinna Kolledži üks järglane;
 • Eesti Vabariigi suurim täiskasvanute gümnaasium üle 1000 õppijaga;
 • muutuste keerises allesjäänud kool: nii nime kui asukohti on muudetud mitmeid ja mitmeid kordi;
 • avatud, sest meie kooli saab õppima tulla kogu õppeaasta jooksul juhul, kui leidub istekoht klassis ning vaba koht nimekirjas;
 • sõbralik aastaid tagasi õpingud katkestanute suhtes. Meie õppijate hulgas on hulgaliselt 40-aastaseid, vanim lõpetaja on olnud 57-aastane;
 • eranditesse sallivalt suhtuv, sest igal aastal õpib ja lõpetab meil õppijaid, kes pole välimuse, käitumise, huvide vm tõttu sobinud päeva- või kutsekooli ja on seal erinevatel põhjustel õpingud katkestanud;
 • sotsiaalne, sest akadeemilisele suunitlusele eelistame me ühiskonnaaktiivse eetilise inimese kujunemist ning toimetulekut elus;
 • omaalgatuslikke ideid ja initsiatiivi toetav, sest kooli tunnustussüsteem on rajatud just selliste algatuste väärtustamiseks;
 • innovaatiline, sest pakub digiõppe võimalust gümnaasiumiastme läbimiseks;
 • koostööle avatud, sest teeme partneritele alates 2000. a. tasuta jaanuarikuu koolitusi ning 2003. a. alates kirjalike lepingute alusel regulaarset koostööd Soome ja Läti sõpruskoolidega;
 • uuendusmeelne, sest on juhtimiskvaliteedist innustunud alates 2000. a. ja saavutanud antud valdkonnas märkimisväärseid tulemusi;
 • mõistev, sest loob õpitingimusi ka Tallinna Vanglas.

Tulge, võtke osa, andke omapoolne panus, veenduge ning teatage sellest teistele. Aidaku juuresolev kodulehekülg Teil õigeid otsuseid langetada!

Vaata lisaks ka: kooli ajaloost