Alustavad kunstiajaloo avatud veebikursused!

Hea õppija!
Kui sul on puudu kunstiajaloo I (10.klass) või II (11.klass) kursuse hinne, siis on sul võimalik likvideerida võlgnevus liitudes kunstiajaloo 8-nädalase veebikursusega. Kursusehinde saamiseks tuleb õpetaja juurde tulla vaid ühel korral, et kirjutada essee ja tunda pildi järgi ära kümme kunstinäidet. Kogu õppematerjal on kursusel olemas, õppijana teed teste, esitad ühe ülesande ja hindad kaasõppija oma. Kogu kursuse jooksul on juhendajaks ja sisuliseks toeks aineõpetaja Sigrid Abiline, tehniliste probleemide korral aitab haridustehnoloog Ave Soekov.
 
Tutvu põhjalikumalt ja vajadusel registreeru:
https://moodle.edu.ee/course/index.php?categoryid=1577
I kursuse võti TTGkunst1 (alustab 27.septembril)
II kursuse võti TTG kunst2 (alustab 4.oktoobril)
Registreerumise juhise leiad kursuse sissejuhatavast plokist!

TÄIENDKURSUSED

Anname teada, et alanud õppeaastal on kõikidel gümnasistidel võimalik osaleda järgmistel täiendkursustel. Kursuse pikkuseks on 35 ainetundi, registreerumine toimub tunnis kohapeal.

Täpsem info leitav SIIT

MIS TEHTUD. SUVI.

29.05.21./td>Kopli-Madise koolitus „ Kolleegilt kolleegile“. Ettekanded: Ulvi Niitsoo; Maret Tammik/Andra Tomberg ; Rita Metsmaker; Heiki Kiidli.
28.-29.06.21.Täiskasvanute gümnaasiumide suveseminar Küla Villas.Lektor: Rita Rätsepp ; Heiki Kiidli +arutelud
30.08.21.Strateegiakoolitus „ Strateegilised suunad 2021/2022 õppe-aastaks. Ettekanded: Robert Ossipov, Katrin Kirk-Saarmets; Andres Falk; Anne Klaas.

Üksikainesse ja eksternõppesse registreerumine

Üksikainesse ja eksternõppesse registreerumine toimub koolis kabinet 101 järgmistel aegadel:

Alates 6. septembrist:

 • Esmaspäeviti kell 17.00-19.00
 • Teisipäeviti kell 17.00-19.00
 • Kolmapäeviti kell 9.00-11.00
 • Neljapäeviti kell 9.00-11.00

1.september 2021

Õppeaasta 2021/22 alguse puhul toimuvad klassijuhatajatunnid järgmistel aegadel:

 • põhikool – kell 12.00;
 • 10.klassid – kell 13.00;
 • 11 ja 12 .klassid – kell 14.00.

Kantselei lahtiolekuajad

Kooli kantselei on avatud järgmistel aegadel:

 • E-R: 10.00-14.00.

Direktori kohusetäitja

Anname teada, et alates 01.07.21 on meie direktori kohusetäitjaks Robert Ossipov, kelle kontaktid leiate SIIT

Õppetöö 24.05-11.06

Juhime tähelepanu, et alates 24.05 kuni 11.06 toimub õppetöö järgmise graafiku alusel: LINK

 • Raamatukogu jätkab tööd muudetud lahtiolekuaegadel;
 • Õppijate laste mängutuba on avatud;
 • Järelvastamiste klass on suletud;
 • Tugiteenused jätkavad tööd ülalpool toodud graafiku alusel.

Infot riigieksamite kohta leiab SIIT

NB!   Maskide kandmine on kohustuslik

Eksamid 2020/21

Juhime tähelepanu 2020/2021. õppeaasta põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise erisustele eksamites. Dokumendi täisversiooniga saate tutvuda SIIN

—————————————–

 PÕHIKOOL:

 1. Lõpetamiseks peab õpilane osalema kõigil ettenähtud eksamitel. Sooritada tuleb eesti keele (28. mai 2021. a) või eesti keele teise keelena eksam, matemaatika eksam (3. juuni 2021. a) ning üks valikeksam (9. juuni 2021. a), kuid põhikooli lõpueksamite tulemused ei ole põhikooli lõpetamise otsuse tegemise aluseks. Eksamid algavad kell 10.00, kohal olla 20 minutit varem;
 2. Põhikooli lõpetaja, kes põhikooli lõpueksami ajal või koolieksami ajal haigestub või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjustel, sooritab korduseksami koolieksamina (kooli koostatud materjalidega ja kooli määratud ajal).

—————————————–

GÜMNAASIUM:

 1. Gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks ei ole 2020/2021. õppeaastal riigieksamite, neid asendavate rahvusvaheliselt tunnustatud eksamite, gümnaasiumi koolieksami ja õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamine.
 2. Kui eksaminand otsustab, et ta ei soovi riigieksamit sooritada, siis selleks midagi tegema ei pea.
 3. Õpilane ei pea sooritama koolieksamit, kuna see ei ole tulenevalt COVID-19 haiguse leviku takistamiseks rakendatud meetmetest ja piirangutest tingitud õppekorralduslike erisuste tõttu võimalik või oli oluliselt raskendatud.
 4. 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal võib õpilane mitte sooritada õpilasuurimust või praktilist tööd, kui see ei olnud eelmisel aastal kehtinud eriolukorra ja/või COVID-19 haiguse leviku takistamiseks rakendatud meetmetest ja piirangutest tingitud õppekorralduslike erisuste tõttu võimalik.

Kui õpilane soovib siiski sooritada 2020/21. õppeaasta riigieksamit, siis nende toimumisajad leiate Haridus- ja Noorteameti kodulehelt: https://harno.ee/riigieksamid

—————————————–

Õpilased saavad soovi korral riigieksamite vaadata mobiiltelefoni äpist. Täpsem info siin: https://www.harno.ee/uudised/eksamite-infosusteemi-teateid-saab-edaspidi-mugavalt-mobiilirakenduse-kaudu

Lisainfot saab küsida klassijuhatajalt või õppejuhtidelt.