Õppetöö 24.05-11.06

Juhime tähelepanu, et alates 24.05 kuni 11.06 toimub õppetöö järgmise graafiku alusel: LINK

  • Raamatukogu jätkab tööd muudetud lahtiolekuaegadel;
  • Õppijate laste mängutuba on avatud;
  • Järelvastamiste klass on suletud;
  • Tugiteenused jätkavad tööd ülalpool toodud graafiku alusel.

Infot riigieksamite kohta leiab SIIT

NB!   Maskide kandmine on kohustuslik

Eksamid 2020/21

Juhime tähelepanu 2020/2021. õppeaasta põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise erisustele eksamites. Dokumendi täisversiooniga saate tutvuda SIIN

—————————————–

 PÕHIKOOL:

  1. Lõpetamiseks peab õpilane osalema kõigil ettenähtud eksamitel. Sooritada tuleb eesti keele (28. mai 2021. a) või eesti keele teise keelena eksam, matemaatika eksam (3. juuni 2021. a) ning üks valikeksam (9. juuni 2021. a), kuid põhikooli lõpueksamite tulemused ei ole põhikooli lõpetamise otsuse tegemise aluseks. Eksamid algavad kell 10.00, kohal olla 20 minutit varem;
  2. Põhikooli lõpetaja, kes põhikooli lõpueksami ajal või koolieksami ajal haigestub või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjustel, sooritab korduseksami koolieksamina (kooli koostatud materjalidega ja kooli määratud ajal).

—————————————–

GÜMNAASIUM:

  1. Gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks ei ole 2020/2021. õppeaastal riigieksamite, neid asendavate rahvusvaheliselt tunnustatud eksamite, gümnaasiumi koolieksami ja õpilasuurimuse või praktilise töö sooritamine.
  2. Kui eksaminand otsustab, et ta ei soovi riigieksamit sooritada, siis selleks midagi tegema ei pea.
  3. Õpilane ei pea sooritama koolieksamit, kuna see ei ole tulenevalt COVID-19 haiguse leviku takistamiseks rakendatud meetmetest ja piirangutest tingitud õppekorralduslike erisuste tõttu võimalik või oli oluliselt raskendatud.
  4. 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaastal võib õpilane mitte sooritada õpilasuurimust või praktilist tööd, kui see ei olnud eelmisel aastal kehtinud eriolukorra ja/või COVID-19 haiguse leviku takistamiseks rakendatud meetmetest ja piirangutest tingitud õppekorralduslike erisuste tõttu võimalik.

Kui õpilane soovib siiski sooritada 2020/21. õppeaasta riigieksamit, siis nende toimumisajad leiate Haridus- ja Noorteameti kodulehelt: https://harno.ee/riigieksamid

—————————————–

Õpilased saavad soovi korral riigieksamite vaadata mobiiltelefoni äpist. Täpsem info siin: https://www.harno.ee/uudised/eksamite-infosusteemi-teateid-saab-edaspidi-mugavalt-mobiilirakenduse-kaudu

Lisainfot saab küsida klassijuhatajalt või õppejuhtidelt.

COVID-19 kiirtest

Kõigil eesti keele riigieksami tegijatel on soovi korral võimalik teha  tasuta COVID-19 kiirtest 16.04 koolis (kellaaeg täpsustamisel). Osalemisest palume teavitada klassijuhatajat!

Kõigil eesti keele teise keelena riigieksami tegijatel on soovi korral võimalik teha tasuta COVID-19 kiirtest 19.04 koolis (kellaaeg täpsustamisel). Osalemisest palume teavitada klassijuhatajat!

Tegemist on süljetestiga, juhend proovi võtmise kohta asub järgmisel lingil:

https://www.hm.ee/et/testimine

Tartu rahu aastapäeva ja Eesti Vabariigi sünnipäeva viktoriin

Hea koolipere!

Veebruarikuus on kaks Eesti riikluse olulist tähtpäeva: 2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev ja 24. veebruar – iseseisva Eesti Vabariigi sünnipäev.

Tähistagem neid päevi oma südames ja oma pere keskel, aga miks mitte ka väikese ajalooteadmiste testiga.

Viktoriini link
https://learningapps.org/view16998292

Viktoriin: Beethoven 250

Käesoleva aasta detsembrikuus möödub 250 aastat helilooja Ludwig van Beethoveni sünnist.

Muusika ajaloo ühe silmapaistvama suurkuju loomingus on kesksel kohal klaveri- ja orkestriteosed. Tema isikupärane jõuline stiil avaldas suurt mõju sümfoonilise muusika arengule ning oli eeskujuks paljudele järgnevatele heliloojatele.

Beethoveni sünniaastapäeva tähistav viktoriin ootab TTG õppijaid, õpetajaid ja kõiki huvilisi oma teadmisi kontrollima.

Head vastamist!

Veebilink: https://learningapps.org/15467346

KODANIKUPÄEVA VIKTORIIN 2020

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva. Kodanikupäeva eesmärgiks on teadvustada kodanikuks olemist ja tõsta selle väärtust.

1918. aasta 26. novembril võttis Maanõukogu vastu määruse Eesti kodakondsuse kohta Sellega loodi ametlikus tähenduses Eesti kodaniku mõiste. Kodanikupäev on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijatele.

TTG õppijad ja õpetajad, tehke ära väike test, mis näitab, kui hästi tunnete Eesti Vabariigi kodaniku õigusi ja kohustusi!

KODANIKUPÄEVA VIKTORIIN 2020

Järelvastamiste klass 19.11

Juhime tähelepanu asjaolule, et 19.11 kell 13.00-13.45 on järelvastamiste klass suletud.

Täiskasvanud õppija foorum

6. novembril toimus Urmas Vaino juhtimisel täiskasvanud õppija foorum, kus ka meie õppijad Tambet, Aleksander, Anne-Mari ja Kelly ning vilistlane Rain jagasid oma õpiteekonna alguse lugusid ja arutasid, miks on täiskasvanuna õppima asumine raske. Õppijate kogemusi mõtestasid lahti ja andsid nõu psühholoogid ja õpetajad.
Foorumi lindistust saab vaadata siit: https://youtu.be/Ni9bsBelifc

Mis tehtud. Oktoober.

05.10Õpetajate päeva tähistamine koolis
07.10.Õpitund „Akrüültehnika kasutamine kujunduselemendina“
08.10.Vargamäe ekskursioon õppijaile ja töötajaile
09.10.Loovtöö koolitus „Taimetrükk I“
14.10.Karjääripäev õppijatele
16.10.Töötuba „Taimetrükk II“
19.10.Metoodikakoolitus TTG võõrkeelte õpetajatele – E.Talpsepp
28.10.Loeng „Kuidas tulla toime ärevuse ja hirmudega“