Muudatused õppetöös(2)!

Õppetöö korraldusest Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis alates 16.03.2020

Vastavalt Vabariigi valitsuse otsusele on kool suletud alates 16. märtsist ning õppetöö toimub e-õppe vormis.

1. Õppetöö (k.a järelvastamiste klass) koolimajas on peatatud alates 16. märtsist, esialgu 2 nädalaks. Seda tähtaega vaadatakse üle 2 nädala pärast ja otsustatakse uuesti. Seisuga 24.03 otsustas Haridus- ja Teadusministeerium distantsõppe aega pikendada 2 nädala võrra (k.a nädalad 14 ja 15).
2. Vastavalt sellele on õppetöö ümber suunatud Moodle keskkonda (e-klassidel) või e-kooli tavaklassidel.
3. Uurimistööd tuleb esitada kokkulepitud tähtajaks, kaitsmised lükkuvad edasi.
4. E-koolis vaadake koduseid ülesandeid
5. Olge kursis kooli kodulehel ilmuvate teadetega
6. Kui tekivad probleemid või küsimused – esmaseks abistajaks on klassijuhataja. Ainealast abi annavad aineõpetajad. Nende meiliaadresse leiate kooli kodulehelt.
7. Kooli üldtelefonile (534 220 55) vastatakse igal tööpäeval 10.00. – 13.00