Muudatused õppetöös(5)!

Juhime tähelepanu, et alates 18. maist on Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi õppetöö korraldatud vastavalt järgmisele tegevuskavale:

TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMI COVID-19 KRIISIST VÄLJUMISE KAVA


Kui tekivad probleemid või küsimused, siis esmaseks abistajaks on klassijuhataja. Ainealast abi annavad aineõpetajad. Kõik kontaktid on leitavad SIIT.

Kooli üldtelefonile (534 220 55) vastatakse igal tööpäeval 10.00. – 13.00


 9. ja 12. klassi eksamid!

Põhikooli lõpetamiseks riigieksameid ei korraldata.

Gümnaasiumi lõpueksamid on vabatahtlikud – gümnaasiumi saab lõpetada ka riigieksameid sooritamata. Täpsemad juhised leiate SIIT