Teenused

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ruumide
kasutusse andmise tunnihinnad ja kursuste õppetasud

1 Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ruumide kasutusse andmise ühe tunni (60 minutit) hinnad:

aula kasutamine32 €
võimla kasutaminehind selgumisel
võimla kasutamine õpilaste spordiklubidelehind selgumisel
auditooriumi kasutamine13 €
klassiruumi kasutamine10 €
arvutiklassi kasutamine15 €

2 Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi kursuste õppetasud (1 tunni maht on 45 minutit):

arvutikursus (30 tundi)38.35 €
riigieksamiteks ettevalmistamise kursus (1 tund)1.28 €
kursus “Karjäärikoordinaatori töö koolis” (8 tundi)108.65 €
kursus “Võimete testi (BET) kasutamine praktikas” (8 tundi)140.61€
kursus “John Hollandi testi kasutamine praktikas” (8 tundi )127.82 €
kursus “Cattell’i testi kasutamine praktikas” (8 tundi)127.82 €
kursus “Abiks karjäärinõustajale” (16 tundi)185.34 €

3 Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi testide hinnad:

võimete testi (BET) vihik3.2 €
võimete testi (BET) vastuste vihik0.45 €
test „Erialavaliku abimees”0.96 €
võimete test (Raven)3.45 €
vastustelehed0.06 €
tagasisidelehed0.06 €
kutsehuvide test0.1 €
küsimustik 16PF1.28 €
valikainekava põhikoolile “Elutee planeerimine”6.39 €
sitelogo_